Hva er persondata?

Lurer du på hva persondata egentlig er?

Alle opplysninger som kan identifisere deg eller knyttes deg er persondata. Dette kan være:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • IP-adresse
 • Bilnummer
 • Bilder
 • Fingeravtrykk
 • Irismønter
 • Hodeform (for ansiktsgjennkjenning)
 • Fødselsnummer (både dato og personnummer)
I tillegg kan dette være:
 • Adferdsmønster
 • Sensitive personopplysninger
  • rasemessig eller etnisk bakgrunn
  • politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
  • person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
  • Helseforhold og seksuelle forhold
  • medlemskap i fagforeninger
 • Enhetsinformasjon på f.eks. mobil (UID)
 • AutoPassbrikke
 • Bluetooth MAC-adresse
 • WiFiMAC-adresse