Hva er supportsak?

Hva er forskjellen på en gratis supportsak og konsulentbistand?

Alle saker vedrørende feil eller mangler på vår digitale tjenester, slik som:
  • Nettside
  • Domene/DNS
  • Webhotell (inkl. databaser)
  • E-post

Rapporteres som en supportsak. Du vil få da en saksbehandler og et saksnummer, og kan følge saken og gi tilbakemeldinger underveis. Viktig at du beskriver hva problemet er, og gjerne dokumenter med:

  • skjermbilde(r)
  • URL
  • Feilmelding
  • Nettleser (hvilken versjon og type)
  • Operativsystem (Windows eller Mac)
  • Enhet (datamaskin, mobil eller nettbrett)
Hvis saken ikke klassifiseres som en supportsak, vil du bli fakturert etter medgått tid etter gjeldene timesatser. Dette vil bli informert om når vi har fått undersøkt saken.
NB! Supportsaker som sendes på e-post til ansatte vil IKKE bli behandlet som en supportsak, men som konsulentbistand.